Work from home เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

Work from home เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID – 19 ที่แพร่กระจายในปัจจุบันนั้น ทำให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไปเป็นแบบ New Normal ซึ่งมีผลต่อคนทุกวัน วัยทำงานก็เช่นกัน หลายองค์กรได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ด้วยการ ‘ Work from Home ’ หรือช่วงทำงานที่บ้าน การทำงานที่บ้าน...
ภาวะหมดไฟในการทำงาน สัญญาณของพฤติกรรมและวิธีแก้ไข

ภาวะหมดไฟในการทำงาน สัญญาณของพฤติกรรมและวิธีแก้ไข

ภาวะหมดไฟในการทำงาน หรือ burnout syndrome ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่า เป็นอาการป่วยที่มีผลมาจากความเครียดเรื้อรังในสถานที่ทำงาน ควรได้รับการดูแลจากแพทย์ก่อนรุนแรงและคุกคามการใช้ชีวิต ดังนั้น...
8 ธุรกิจเมกะเทรนด์ ในอนาคต

8 ธุรกิจเมกะเทรนด์ ในอนาคต

8 ธุรกิจเมกะเทรนด์ แนวโน้มหลักที่จะมาปรับโฉมการดำเนินธุรกิจ เข้ามาปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมและรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต โดยทางทีมวิจัยจากงาน Kick-off งานวิจัยที่ท้าทายประเทศไทยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ Future Thailand ได้มีการรวบรวมเหตุการณ์ต่าง...
นักการตลาดและประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ จำเป็นต้องมีสกิลอะไรให้เจ๋ง

นักการตลาดและประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ จำเป็นต้องมีสกิลอะไรให้เจ๋ง

นักการตลาดและประชาสัมพันธ์ ถือเป็นบุคคลสำคัญในทุก ๆ องค์กร ด้วยหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลขององค์กร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสินค้า และภาพลักษณ์ที่ดีไปยังบุคคลภายนอกที่เป็นทั้งกลุ่มเป้าหมาย นักการตลาดและประชาสัมพันธ์ยุคใหม่...
สมัครงาน ได้ที่ไหนบ้าง สำหรับนักศึกษาจบใหม่

สมัครงาน ได้ที่ไหนบ้าง สำหรับนักศึกษาจบใหม่

สิ่งที่คุณต้องคิดในขั้นนี้ ก่อนที่จะเริ่ม ก็คือ HR หรือบริษัท นั้นชอบจะไปอยู่ที่ไหน หรือก็คือ สมัครงาน ได้ทางช่องทางไหนบ้าง 1. สมัครงาน ตรงกับบริษัท หลายๆ บริษัทมีการประกาศรับสมัครงานบนช่องทางของตัวเองอย่างเช่นเว็บไซต์หรือบนโซเชียลมีเดีย มองหา Section ที่เขียน Career,...