รับสมัครงานตำแหน่ง Programmer – บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา : 20


รายละเอียดงาน Programmer

เขียนและพัฒนาปรับปรุง Program ต่างๆขององค์กร – พัฒนาระบบที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้งานได้ดีมากขึ้น – ปรับปรุงระบบงานต่างๆในองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานของ user ได้ – สามารถเขียน Program ขึ้นใหม่เพื่อช่วยให้การทำงานของ user สามารถลดกระบวนการและเวลาในการทำงาน – ให้คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอย่างถูกต้องกับผู้ใช้งานต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศ
 2. ประสบการณ์ 0-3 ปี
 3. มีทักษะในการเขียนโปรแกรมได้
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ

 • ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด
 • เงินโบนัสประจำปี
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติ
 • สวัสดิการของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยหรือคลอดบุตร
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)
 • สวัสดิการเงินยืมกรณีเจ็บป่วย หรือมรณกรรม
 • สวัสดิการช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
 • สวัสดิการประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
 • สวัสดิการเบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตปฏิบัติงานปกติ
 • เงินรางวัลพิเศษ จากยอดขายรายเดือน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ

วิธีการสมัคร

– กรอกใบสมัครออนไลน์ http://apply.cpf.jobs


ติดต่อ

Charoen Pokphand Foods 

คุณกษิรา กาญจนพิบูลย์
อีเมล : [email protected]
(อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)

สถานที่ปฏิบัติงาน 

กรุงเทพมหานคร

Programmer

Jobshere