Project Coordinator สำคัญอย่างไร ในองค์กร

Project Coordinator สำคัญอย่างไร ในองค์กร

แทบจะทุกบริษัท ตั้งแต่บริษัทโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บริษัทวิศวกรรมก่อสร้าง หรืองานด้านการบริหาร ธุรกิจไอที ต่างก็มี ตำแหน่งงาน ที่ชื่อว่า Project Coordinator ที่ฟังดูเหมือนไม่ใช่ตำแหน่งสำคัญแต่กลับขาดตำแหน่งนี้ไม่ได้เลยในการทำงานและบริหารโปรเจกต์ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้...