NOMOPHOBIA อาการติดมือถือ โรคสุดฮิตของคนใช้สมาร์ทโฟน

NOMOPHOBIA อาการติดมือถือ โรคสุดฮิตของคนใช้สมาร์ทโฟน

NOMOPHOBIA (โนโมโฟเบีย) คือ คำย่อของอาการ “no mobile phone phobia” แปลตรงตัวก็คือโรคขาดมือถือไม่ได้  เป็นศัพท์ที่องค์การวิจัยของสหราชอาณาจักร หรือ YouGov ได้บัญญัติขึ้นเมื่อปี 2008 เพื่อใช้เรียกอาการที่เกิดจากความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นเมื่อขาดโทรศัพท์มือถือ...