EQ เทคนิคการจัดการอารมณ์ กับการทำงาน

EQ เทคนิคการจัดการอารมณ์ กับการทำงาน

ในการทำงาน ทุกคนจะต้องเจอกับความเครียด และความกดดันจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ดังนั้น เราจึงก็ควรมีทักษะในการจัดการกับอารมณ์ หรือที่เรียกว่า EQ (Emotional Quotient) ซึ่งกลายเป็นคุณสมบัติสำคัญในการทำงานในยุคปัจจุบันไปแล้ว เพราะจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมืออาชีพ...