เงินโบนัส ความหวังของมนุษย์เงินเดือน ออมยังไง ให้รวย

เงินโบนัส ความหวังของมนุษย์เงินเดือน ออมยังไง ให้รวย

เงินโบนัส เป็นสุดยอดความหวังประจำปีของชาวมนุษย์เงินเดือน ที่องค์กรจ่ายให้เป็นบำเหน็จรางวัลแก่พนักงานนอกเหนือจากเงินเดือนค่าจ้าง เพื่อตอบแทนความทุ่มเททำงานตลอดปีที่ผ่านมา ส่วนจะมากจะน้อยนั้น ก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท ขนาดของบริษัท รวมไปถึง KPI ของพนักงานแต่ละคน...