ม.33 เรารักกัน 4000 บาท วิธีกดรับเงินงวดแรก

ม.33 เรารักกัน 4000 บาท วิธีกดรับเงินงวดแรก

ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคมเป็นต้นไปผู้ที่เข้ารวม โครงการ ม.33 เรารักกัน จะได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐบาลทั้งหมด 4,000 บาท โดยการจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ดังนั้นวันนี้ จะขอสรุปขั้นตอน วิธีกดรับเงิน ม.33เรารักกัน 4000 บาท งวดแรก ออกมาใช้จ่าย...