8 ธุรกิจเมกะเทรนด์ ในอนาคต

8 ธุรกิจเมกะเทรนด์ ในอนาคต

8 ธุรกิจเมกะเทรนด์ แนวโน้มหลักที่จะมาปรับโฉมการดำเนินธุรกิจ เข้ามาปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมและรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต โดยทางทีมวิจัยจากงาน Kick-off งานวิจัยที่ท้าทายประเทศไทยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ Future Thailand ได้มีการรวบรวมเหตุการณ์ต่าง...