การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลายประเภท ทั้งด้านบวกและด้านลบ แต่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปีหน้ายังมีโอกาสขยายตัวได้ เพราะเริ่มมีการนำวัคซีน COVID-19 มาใช้ ขณะที่กำลังซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้นตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการสวัสดิการของรัฐอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังได้จัดอันดับ 10 อันดับธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 มากที่สุด พร้อมประเมิน 10 ธุรกิจดาวรุ่ง และธุรกิจดาวร่วง ในปี 2564 โดยพิจารณาจาก 5 ปัจจัยคือ ยอดขาย ต้นทุน กำไรสุทธิ ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงและภาวะแข่งขัน รวมทั้งความต้องการของผู้บริโภคและความสอดคล้องกับกระแสนิยม ซึ่งได้ผลลัพธ์ดังนี้ธุรกิจดาวรุ่ง ปี 2564

10 อันดับธุรกิจ

10 อันดับธุรกิจ ดาวรุ่ง ปี 2564

1. ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม และธุรกิจที่ทำการซื้อขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-คอมเมิร์ซ

            ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ทำให้คนหันมาดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น

            เช่นเดียวกับธุรกิจ E-Commerce ที่คนใช้บริการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้นในสถานการณ์ COVID-19 ผู้ประกอบการหลายประเภทจึงหันมาทำธุรกิจ E-Commerce ทดแทน

2. ธุรกิจแพลตฟอร์ม ธุรกิจจัดทำคอนเทนต์ ธุรกิจยูทูบเบอร์ และการรีวิวสินค้า

          เป็นกลุ่มธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากวิกฤตโควิด 19 ประกอบกับประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตง่ายขึ้น มีพฤติกรรมในการติดตามสื่อเปลี่ยนแปลงไป คนทำธุรกิจจึงนิยมใช้โซเชียลเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็วและง่ายกว่าเดิม

3. ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

          เป็นธุรกิจที่มาแรงในยุค COVID-19 ที่คนต้องการซื้อประกันเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและคนในครอบครัว อีกทั้งปัจจุบันกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คนสนใจการวางแผนทางการเงินและให้ความสำคัญกับการออมในระยะยาว

4. ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ยา และขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

          ได้รับปัจจัยบวกจากสถานการณ์โควิด 19 และฝุ่นพิษ PM2.5 ที่ยังวนเวียนอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันคนไทยมีแนวโน้มเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน รวมถึงจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์ตรวจวินิจฉัยโรค และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรักษาที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น

5. ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิเคราะห์และจัดการข้อมูล

          เป็นเทคโนโลยีที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ เพราะโลกปัจจุบันให้ความสำคัญกับข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูล Bigdata ธุรกิจต่าง ๆ จึงพยายามพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีในมือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. ธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารเสริม และธุรกิจด้านสุขภาพ

           จากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ความต้องการอาหารปรุงสำเร็จมีมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันสามารถสั่งอาหารผ่านอินเทอร์เน็ต หรือแอปพลิเคชันได้ พร้อมกับมีบริการส่งถึงที่

           ขณะที่โควิด 19 ยังทำให้ผู้คนวิตกเรื่องสุขภาพ จึงหันมาใส่ใจดูแลตัวเองและป้องกันโรคด้วยการรับประทานวิตามิน เครื่องดื่มผสมวิตามิน อาหารเสริมต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูบำรุงร่างกายมากขึ้น

7. ธุรกิจ Street food

           เป็นธุรกิจที่มาแรงเพราะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางทำการตลาดเพิ่มมากขึ้น เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียล การรีวิวบอกต่อ การส่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ในโครงการคนละครึ่ง

8. ธุรกิจ Delivery ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ ธุรกิจ Fintech และการชำระเงินฝากระบบเทคโนโลยี

           ได้รับแรงสนับสนุนจากการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ ทำให้มีความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้น พร้อมกับมีธุรกิจแพลตฟอร์มมากขึ้น ทั้งแพลตฟอร์มรับส่งเอกสาร เดินทาง สั่งอาหาร ส่งสินค้า เป็นต้น

           ส่วนธุรกิจ Fintech และการชำระเงินฝากระบบเทคโนโลยี มาแรงจากพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องการความสะดวกสบาย

9. ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจตู้หยอดเหรียญ

          ธุรกิจพลังงานติดอันดับธุรกิจเด่นของปี 2564 ด้วย เนื่องจากพลังงานเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นของประเทศ และความต้องการพลังงานยังคงมีต่อเนื่อง

          ขณะที่ธุรกิจตู้หยอดเหรียญ เช่น ร้านสะดวกซัก เครื่องเติมเงิน เครื่องเติมน้ำ เป็นต้น เป็นธุรกิจของหนุ่มสาวยุคใหม่ที่อยากหารายได้เพิ่มจากงานประจำหรือธุรกิจเดิม เพราะไม่ต้องดูแลมาก สามารถทำกำไรให้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำเป็นต้องจ้างแรงงานเป็นจำนวนมากในการดำเนินธุรกิจ ถือเป็นธุรกิจที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวก ประหยัดเวลา

10. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และบัญชี ธุรกิจออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ แพ็กเกจจิ้ง

           เนื่องจากปัจจุบัน คนมีพฤติกรรมในการรักษาสิทธิส่วนบุคคลมากขึ้น ทำให้กฎหมายมีความสำคัญอย่างมาก ส่วนธุรกิจออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ เติบโตขึ้นจากการขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการพยายามออกแบบบรรจุภัณฑ์หวังสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าธุรกิจดาวร่วง ปี 2564

10 อันดับธุรกิจ

10 อันดับธุรกิจดาวร่วง ปี 2564

1. ธุรกิจเช่าหนังสือ

2. ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐาน และเครื่องโทรสาร ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ความจำ เช่น ผลิตซีดี วีซีดี ดีวีดี ฮาร์ดดิสก์ เมมโมรีการ์ด

3. ธุรกิจสิ่งพิมพ์และวารสาร

4. ธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ต ธุรกิจคนกลาง

5. ธุรกิจดั้งเดิมไม่มีดีไซน์ และใช้แรงงานเยอะ (เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น)

6. ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ใช้แรงงานจำนวนมากและขายในประเทศ ธุรกิจหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ดั้งเดิมที่ไม่ได้มีการปรับตัว)

7. ธุรกิจซ่อมรองเท้า

8. ธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม ธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก

9. ธุรกิจผลิตผักและผลไม้อบแห้ง

10. ธุรกิจร้านถ่ายรูป10 อันดับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

10 อันดับธุรกิจ

1. สายการบิน
2. ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ
3. โรงแรม
4. ธุรกิจของที่ระลึก
5. ธุรกิจจัดประชุมและแสดงสินค้า
6. ผับ บาร์ สถานที่ท่องเที่ยวกลางคืน
7. ธุรกิจสปา
8. อสังหาริมทรัพย์แนวดิ่ง
9. ธุรกิจโรงภาพยนตร์
10. ร้านอาหารและภัตตาคาร