ในการมองหางานนั้น ไม่ใช่สักแต่ว่า ขอให้ได้มีงานทำ แต่ควรคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย โดยเฉพาะ 5 ข้อ เลือกงานอย่างไร ให้เหมาะกับตัวเรา

5 เลือกงานอย่างไร ให้เหมาะกับตัวเรา

1. เลือกงานที่ตรงใจเรา เพราะเวลาที่เราทำงานเป็นเวลาส่วนใหญ่ของชีวิต อย่าไปเลือกงานที่พ่อ แม่ หรือเพื่อนชอบโดยที่เราไม่ชอบเพราะเราจะเสียเวลาชีวิต ทำได้ไม่นานก็ต้องเปลี่ยนแปลงเลือกงานที่ตนเองรัก แม้ว่าเราจะไม่ได้จบมาตรงสาขาแต่ถ้าเป็นงานที่เราชอบ ที่เรารัก มันจะเป็นพื้นฐานในการทำงานได้ดี มีความอดทนพร้อมที่จะทุ่มเทแล้วก็ไม่เบื่อง่าย2. เลือกงานที่ตรงกับสายธุรกิจขององค์กร คือ เลือกให้ตรงกับงานหลักของบริษัทจะเป็นงานสำคัญขององค์กร มีโอกาสเติบโตสูง อย่างเช่น เป็นหมอ พยาบาลในโรงพยาบาล เป็นวิศวกรในโรงงานผลิตสินค้า เป็นนักการตลาดหรือเซลล์ในธุรกิจจัดจำหน่าย เป็นนักทำบัญชีในบริษัททำบัญชี/ตรวจสอบ3. เลือกงานให้ตรงกับแนวโน้มธุรกิจในอนาคต 
บริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคตอย่างเช่น การสื่อสาร ระบบIT พลังงานทดแทน WIFI Internet สุขภาพ การท่องเที่ยว Green Technology อสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เป็นต้น4. เลือกงานที่ได้เรียนรู้ต่อยอดเพิ่มเติม งานบางแห่งเป็นงานที่ซ้ำๆเดิมๆทุกๆปี มันจะทำให้เราไม่ได้เรียนรู้อะไร ไม่ทำให้เราเก่งมากขึ้น เราควรเลือกงานที่มีความหลากหลาย มีความยาก มีปัญหาให้เราได้แก้ไข เพราะปัญหานี่แหละที่ทำให้เราเก่งขึ้น5. เลือกจากสไตล์องค์กร รูปแบบขององค์กรจะทำให้สไตล์การทำงานแตกต่างกัน ถ้าหากเราชอบสไตล์ไหนก็ควรเลือกรูปแบบองค์กรให้ตรงกับสไตล์ของเรา

  • บริษัทฝั่งตะวันตก – สไตล์เน้นเป้าหมาย เน้นผลลัพธ์ ใช้ภาษาอังกฤษ ผลตอบแทนสูง
  • บริษัทญี่ปุ่น – สไตล์เน้นระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ ทำงานตามระบบ สวัสดิการดีโดยเฉพาะเรื่องการรักษาพยาบาล
  • ราชการ – สไตล์มองประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง มีขั้นตอนระเบียบ เน้นการมีระดับขั้นตอน ผู้บังคับบัญชา สวัสดิการดี
  • บริษัทไทยขนาดใหญ่ – สไตล์คนทำงานจะเน้นเป้าหมาย พร้อมควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่บุคคลรอบข้าง มีโอกาสเรียนรู้ได้หลายด้าน
  • บริษัทไทยเจ้าของคนเดียว – สไตล์คนทำงานต้องทำหลายหน้าที่ ปรับตัวเร็วเป็นพื้นฐานสำคัญในการจะไปทำธุรกิจ และมีโอกาสเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด