บางคนที่กำลังอยู่ในช่วงหางานอาจจะประสบปัญหาว่าไม่สามารถไปสัมภาษณ์ตามวันที่นัดหมายกับทางบริษัทได้ เช่น อาจจะป่วยกระทันหันหรือต้องไปธุระอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ตาม วิธีการเลื่อนสัมภาษณ์งาน การแจ้งกับทางบริษัทเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณมีความเป็นมืออาชีพในการทำงานจริงๆ แม้จะยังไม่ได้ทำงานในบริษัทก็ตาม แต่ทั้งนี้หากไม่สามารถไปสัมภาษณ์งานตามวันและเวลาที่กำหนดได้จริงๆ แต่ยังต้องการทำงานนั้นอยู่อาจจะลองหาดูว่าจะทำอย่างไรดี?

วิธีการเลื่อนสัมภาษณ์งาน

จะปฏิเสธการสัมภาษณ์งานอย่างไร

ในกรณีนี้ไม่ว่าจะมีธุระจริงหรือไม่ก็ตาม คุณจะต้องแจ้งกับทางบริษัทที่จะไปสัมภาษณ์งานให้เร็วที่สุดว่าคุณไม่มาสามารถไปตามเวลาที่นัดหมายไว้ได้ ซึ่งทางที่ดีคุณควรจะแจ้งแก่ทางบริษัทให้เร็วที่สุดทันทีที่คุณรู้ตัวว่าไม่สามารถไปสัมภาษณ์งานได้ เนื่องจากการสัมภาษณ์งานครั้งหนึ่งนั้นบริษัทจะต้องเตรียมทั้งเอกสาร แจ้งแก่ผู้มีหน้าที่สัมภาษณ์และยังต้องมีขั้นตอนต่างๆ ที่ใช้เวลามากมายอีก การบอกกล่าวแก่ HR ว่าไม่สามารถไปสัมภาษณ์ได้ยังช่วยทำให้ไม่เสียความสัมพันธ์กับทางบริษัทด้วย เผื่อว่าอนาคตจะมีตำแหน่งงานเปิดใหม่แล้วคุณสนใจจะได้ไม่เสียโอกาสในการทำงานไป
 


ถ้าไม่อยากเลื่อนสัมภาษณ์งาน

หากคุณไม่อยากไปสัมภาษณ์งานเพราะไม่แน่ใจว่างานที่กำลังจะไปสัมภาษณ์นั้นเป็นงานที่อยากทำจริงๆ หรือไม่ การไปสัมภาณ์งานเพื่อให้รู้ว่าบรรยากาศการทำงานจริงๆ นั้นเป็นอย่างไรจะเป็นทางเลือกที่ดีมากกว่าการคิดไปเอง ให้คุณลองคิดว่าการไปสัมภาษณ์ครั้งนี้จะทำให้คุณได้รู้ว่าจริงๆ แล้วคุณเหมาะกับงานนี้จริงๆ หรือไม่
 วิธีพูดเพื่อเลื่อนการสัมภาษณ์งาน

เมื่อคุณไม่สามารถไปสัมภาษณ์งานได้ แต่ยังคงมีความต้องการที่จะไปสัมภาษณ์งานอยู่ คุณควรที่จะแจ้งแก่ HR ทั้งทางอีเมลและทางโทรศัพท์ โดยอาจจะโทรศัพท์ไปก่อนเพื่อแจ้งเหตุผลจากนั้นก็ส่งอีเมลไปยืนยันอย่างเป็นทางการอีกรอบถึงสาเหตุที่ทำให้คุณไม่สามารถไปสัมภาษณ์งานได้
 

วิธีการเลื่อนสัมภาษณ์งาน


แต่ทั้งนี้ข้อมูลที่ให้ก็ควรมีแต่ความจริงเท่านั้น ไม่จะเป็นต้องลงลึกเกี่ยวกับรายละเอียด เช่น อาจจะบอกว่าต้องไปธุระกับที่บ้านกระทันหัน แต่อาจจะไม่ต้องบอกถึงขั้นที่ว่าธุระนั้นคืออะไร จากนั้นให้ถาม HR เพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเวลาที่จะสามารถนัดสัมภาษณ์ใหม่ได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องรักษาเวลาที่นัดรอบใหม่ไว้ด้วย เพราะคงไม่มีใครให้เลื่อนสัมภาษณ์ได้บ่อยๆ
 เตรียมพร้อมสัมภาษณ์งาน

เมื่อเลื่อนสัมภาษณ์งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้เวลาในช่วงนี้เตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานให้ดี เพื่อให้เห็นว่าคุณมีความกระตือร้อล้นที่จะสัมภาษณ์งานจริงๆ ในช่วงนี้ควรหาข้อมูลบริษัท เตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อม รวมไปถึงฝึกตอบคำถามสัมภาษณ์งานที่มักจะเจอในการสัมภาษณ์งานบ่อยๆ
 แม้ว่าการเลื่อนการสัมภาษณ์งานจะไม่ค่อยดีนัก เพราะทางบริษัทจะต้องเตรียมตัวสำหรับงานนี้อย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามการขอนัดหมายตารางเวลาใหม่หรือการยกเลิกไปเลยแต่แจ้งให้ทราบก่อนก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีกับทุกฝ่ายมากกว่าจะหายไปเฉยๆ เลย ซึ่งนอกจากคุณจะดูไม่เป็นมืออาชีพแล้ว คุณยังตัดโอกาสในการได้งานของคุณไปด้วย