นักจัดซื้อ สายงานที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพียงเป็นตัวกลางหาผู้ขายมาให้บริษัทเท่านั้นก็จบ แต่ความจริงแล้ว “นักจัดซื้อ” นั้นเปรียบเสมือนเป็นหน่วยงานที่เป็นทัพหน้าของบริษัทเลยก็ว่าได้
ในบริษัท พวกของใช้ทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ที่พนักงานใช้กันในองค์กร หรือวัตถุดิบในการผลิตสินค้าต่าง ๆ  มีนักจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง เป็นคนจัดหาดูแล

นักจัดซื้อ ทำหน้าที่อะไร ?

นักจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง คือ คนที่จัดหาแหล่งทรัพยากรภายนอก เพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร ตั้งแต่การสำรวจความต้องการ ภายในองค์กร นำมาจัดหมวดหมู่ และกำหนดแผนการจัดซื้อ

จะเห็นได้ว่าเรื่องพวกนี้เป็นกระบวนการที่สำคัญของทุกองค์กร เพราะเป็นส่วนที่มีการใช้จ่ายเงินในการจัดซื้อสินค้าหรือบริการให้ตรงตามความต้องการของฝ่ายต่าง ๆ ถ้าบริหารจัดการกระบวนการเหล่านี้ได้ดีจะช่วยให้องค์กรมีต้นทุนทางธุรกิจที่ต่ำลง และช่วยสร้างโอกาสทางการแข่งขันและมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้กับองค์กรได้

นักจัดซื้อ อาชีพนี้ต้องอะไรบ้าง

เสน่ห์ของสายอาชีพ?

 • น่าตื่นเต้น มีสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ วิธีการ และปัญหาที่ต้องแก้ไข มันทำให้ชีวิตไม่น่าเบื่อ ได้ใช้สมองและวิเคราะห์เสมอ
 • ได้ใช้ทักษะในการต่อรองและแก้ปัญหาตลอดเวลา
 • ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับคนหลายสายงานทั้งในและนอกองกรณ์ได้รับความรู้มากมายใน การพัฒนาตัวเองในการทำงานสนุกไม่น่าเบื่อ
 • ทำให้เราได้เปิดโลกกว้างขึ้น และรู้รายละเอียดของสินค้าแต่ละประเภท และการเจอผู้คนหลายๆ แบบ
 • ได้ใช้ทักษะในการประสานงานด้านต่างๆ ต้องมีสติ สมาธิ และตรงไปตรงมาต่อตัวเองและองค์กร

ข้อดีของสายอาชีพ?

 • มีอำอาจในการเจรจาต่อรองราคา
 • มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ในส่วนของความรู้เดิมๆ ต้องมีการเพิ่มพูนตลอดเวลาเช่นกัน
 • การพบปะผู้คนที่หลากหลาย ทำให้ต้องเป็นคนกระตือรือร้นเสมอ
 • ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ติดต่อแก้ปัญหากับชาวต่างชาติทำให้ทักษะภาษาอังกฤษแข็งแรงขึ้น
 • เรียนรู้ในการ compare ซึ่งให้ได้ประโยชน์สูงสุด และสามารถเอามาปรับกับในชีวิตประจำวัน

ข้อเสียของสายอาชีพ?

 • เป็นสายงานที่ง่ายต่อการคอร์รัปชั่น ในสายตาคนอื่น
 • เกิดสถานการณ์กดดันในที่ทำงานจากฝ่ายงานส่วนอื่นๆ และทำงานแข่งกับเวลา
 • หากไม่รอบคอบจะเกิดผลเสียหายกับบริษัทโดยตรง
 • เป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาตลอดเวลา
 • อาจะเกิดภาวะเครียดการแรงกดดันต่างๆ เช่น การเร่งของเข้า งานด่วน เป็นต้น

ความรู้ที่ต้องใช้?

 • Import,export,เงื่อนไขทางการค้าที่เป็นประโยชน์,การค้าระหว่างประเทศ
 • ระเบียบการจัดชื้อ การบัญชี การบริหาร
 • ทักษะภาษาอังกฤษ ในกรณีประสานงานกับต่างประเทศ
 • ทักษะการพูด และเจรจาต่อรอง
 • ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีไหวพริบ