นักการตลาดและประชาสัมพันธ์ ถือเป็นบุคคลสำคัญในทุก ๆ องค์กร ด้วยหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลขององค์กร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสินค้า และภาพลักษณ์ที่ดีไปยังบุคคลภายนอกที่เป็นทั้งกลุ่มเป้าหมาย นักการตลาดและประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ ทั้งที่ทำภายในองค์กรหรือ ฟรีแลนซ์ นั้นจะทำหน้าที่เหล่านั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า หรือสื่อสารมวลชน และด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปวิธีทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ อาจไม่ใช่แค่การเขียนภาพข่าวประชาสัมพันธ์ หรือการจ่ายเงินเพื่อซื้อสื่อโฆษณาแบบเดิม ๆ และนี่คือทักษะความรู้ที่นักการตลาดและประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ควรมี

นักการตลาดและประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ ต้องมีสกิลอะไรบ้าง

1. รู้จักกับสื่อใหม่ และใช้ให้เป็น

ในปัจจุบันตัวกลางเผยแพร่ข้อมูล และการสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ถูกแผ่ขยายไปยังโลกอินเทอร์เน็ต และแพลตฟอร์ตออนไลน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Website, Facebook, YouTube, Instagram ,Line และ Clubhouse เห็นได้จากผลสำรวจของสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) นอกจากนี้คุณยังต้องรู้จัก Blogger และ influencer ซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ซื่งช่วยให้สินค้าของคุณเป็นที่รู้จัก ติดตาได้ไวขึ้น

ดังนั้นหากคุณต้องการทำงานสายนี้ควรทำความรู้จักและคุ้นเคยกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะใช้เป็นตัวกลางในการเผยแพร่ข่าวสารของคุณให้ดี ว่าแต่ละเครื่องมือมีจุดเด่นอย่างไร และจะสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือนั้นให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการจะนำเสนอ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดได้อย่างไร

นักการตลาดและประชาสัมพันธ์ยุคใหม่

2. รู้จักคิดวิเคราะห์

กระบวนการคิดวิเคราะห์นี้มีความจำเป็นอย่างมากในการวางแผนกลยุทธ์การทำตลาดและประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรของคุณ ว่าในครึ่งปี หรือในปีงบประมาณหนึ่งคุณจะทำอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่องค์กรของคุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำโครงการ การเลือกใช้สื่อ การเลือกใช้ผู้บริหารที่จะนำมาให้ข้อมูล (Spoke person) การเลือกใช้ข้อมูลที่จะนำมาใช้เผยแพร่ ทั้งข้อมูลภายในองค์กร หรืออาจเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงจากภายนอกที่เป็น Third Party เพื่อให้ข้อมูลที่จะนำเสนอมีน้ำหนักมากขึ้นด้วย

3. มีความคิดสร้างสรรค์

เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารมีเพิ่มขึ้น และลูกเล่นเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นนักการตลาดและประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ ควรมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของตนในรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงอินโฟกราฟิก หรือวิดีโอคลิปที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ให้มีความโดดเด่น โดนใจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างให้เกิดการจดจำ และบอกต่อ

4. เขียนให้เป็น เขียนให้ถูกทาง

นักการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ดี ต้องหมั่นฝึกฝนทักษะการเขียนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะสามารถเขียนข่าว และคอนเทนต์ลงในสื่อสิ่งพิมพ์แล้ว ยังต้องรู้จักวิธีการเขียนลงในแพลตฟอร์ตออนไลน์ต่าง ๆ ด้วย

ยกตัวอย่างเช่น หากต้องสื่อสารบนทวิตเตอร์ ต้องเขียนข้อความที่กระชับและเข้าใจง่าย, หากต้องสื่อสารบน Facebook อาจใช้อินโฟกราฟิกที่น่าสนใจประกอบ

5. เข้าใจนักสื่อสารมวลชน

การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ หากคุณได้รับมอบหมายให้ทำงานร่วมกับสื่อมวลชน คุณต้องรู้จัก และเข้าใจสื่อนั้นเป็นอย่างดี และพยายามเตรียมข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของสื่อนั้น ๆ เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแม่นยำในการนำเสนอข่าวสารให้กับนักข่าว และหากคุณสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้แก่สื่อมวลชนได้ คุณก็จะได้รับการตอบรับที่ดีกับสื่อนั้น ๆ ด้วย

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปให้สื่อมวลชน A นอกจากข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปแล้ว คุณอาจจะนำเสนอประเด็น หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่คิดว่าสื่อ A จะสนใจไปทางจดหมาย หรือหากคุณต้องจัดงานแถลงข่าวที่มี Spoke person เป็นชาวต่างชาติ คุณควรเตรียมล่ามแปลภาษาไว้อำนวยความสะดวกให้แก่นักข่าว

6. มีความอดทน

คุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งที่ในตำราไม่เคยบอกคุณ คือนักการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ดีควรมีความอดถึกทน เพราะการทำงานจริง คุณจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวคุณเอง (ทั้งแบบ Multi-function และ Multi-Tasking) แม้จะมีเพื่อนร่วมทีมมากมายก็ตาม ตั้งแต่การทำงาน Back office จนดึกเพื่อเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกใจผู้บริหาร หรือลูกค้า ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนและลูกค้าที่มีความต้องการที่หลากหลาย รวมไปถึงความอึดที่ต้องหอบเอกสารเผยแพร่ และเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารกองโตด้วยตัวเองแม้คุณจะแต่งตัวสวยแค่ไหนก็ตาม