เป็นปัญหาโลกแตกที่ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ต้องถกกันให้วุ่นวายอยู่เสมอว่าระหว่าง งานเอกชน กับ งานราชการ งานไหนดีกว่ากัน…คำถามนี้สร้างรอยร้าวฉานให้กับครอบครัวมานักต่อนัก ญาติผู้ใหญ่อาจมองว่างานเอกชนไม่มั่นคง สวัสดิการก็น้อยกว่างานราชการ บทความนี้เลยจะมาพูดถึงข้อดีของ งานเอกชน ดีกว่างานราชการ อย่างไร

งานเอกชน ดีกว่างานราชการ อย่างไร

1. ขั้นตอนการทำงานที่คล่องตัวมากกว่า และ ความรวดเร็วในการทำงาน

หากจะพูดถึงการทำงานในภาคเอกชนก็คงเลี่ยงจะพูดถึงความรวดเร็วในการทำงานไม่ได้ เนื่องจากภาคเอกชนเป็นงานที่มีการแข่งขันสูง การดำเนินงานต่างๆ จึงต้องรวดเร็ว รอบคอบ และรัดกุม เพื่อที่จะพัฒนาสินค้า บริการของบริษัทให้ทัดเทียม และนำหน้าคู่แข่งไปได้

2. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่มากกว่า

การทำงานในบริษัทเอกชนมีตำแหน่งหน้าที่ที่หลากหลาย Career Path ในการทำงานก็หลากหลายเช่นเดียวกัน ความก้าวหน้าในอาชีพที่รวดเร็วเป็นเอกลักษณ์ของการทำงานเอกชน ไม่ว่าจะเป็นเติบโตในสายงาน และบริษัทเดิม หรือจะย้ายที่ทำงานใหม่ ก็มีอัตราเติบโตที่ใกล้เคียงกัน โดยวัดจากความสามารถของแต่ละบุคคล ต่างจากงานราชการที่มีขั้นตอนในการเติบโต และลำดับอาวุโสก็มีผลก็การเติบโตเช่นกัน

3. การแข่งขันที่สูง ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และทักษะที่ดีให้กับการทำงาน

วิธีการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์ และน่าสนใจ เนื่องจากงานเอกชนมีการแข่งขันสูงทั้งนอกบริษัท และในบริษัท การทำงานจึงต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก เพื่อที่จะลดระยะเวลาการทำงานที่ไม่จำเป็นออก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ และการที่ต้องแข่งขันกันเองภายในก็เป็นตัวกระตุ้นให้พนักงานพัฒนาตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้น

4. สวัสดิการ ที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่นกับการทำงาน และเข้าใจความต้องการของพนักงาน

สวัสดิการที่เปิดกว้างมากกว่าแค่เงินเดือนกับค่ารักษาพยาบาล หลายบริษัทเอาใจคนรุ่นใหม่มากขึ้นในเรื่องของการพักผ่อน เพื่อสมดุลการทำงาน และการใช้ชีวิต บริษัทเอกชนบางแห่งก็เพิ่มสวัสดิการที่พิเศษกว่าที่อื่นเข้าไป เพื่อดึงดูดเหล่าเด็กรุ่นใหม่ที่มีไฟเกิน 100 ให้เข้ามาทำงานด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทริปพักผ่อน (outing) ทั้งใน และต่างประเทศ สวัสดิการอาหารกลางวัน พื้นที่พักผ่อนในเวลาทำงาน snack bar ที่เติมขนมขบเคี้ยวให้ผ่อนคลายได้ตลอดทั้งวัน การทำงาน 4 วัน หยุด 3 วันต่อสัปดาห์ หรือการ work from home ต่างก็ล้วนแล้วออกแบบมาเพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

งานเอกชน หรืองานราชการก็มีข้อดี – ข้อเสียด้วยกันทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับว่าการทำงานที่ใดที่จะส่งเสริม และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของตัวเราให้มากขึ้น รวมทั้งมีความสุขกับงานที่ทำหรือไม่