แทบจะทุกบริษัท ตั้งแต่บริษัทโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บริษัทวิศวกรรมก่อสร้าง หรืองานด้านการบริหาร ธุรกิจไอที ต่างก็มี ตำแหน่งงาน ที่ชื่อว่า Project Coordinator ที่ฟังดูเหมือนไม่ใช่ตำแหน่งสำคัญแต่กลับขาดตำแหน่งนี้ไม่ได้เลยในการทำงานและบริหารโปรเจกต์ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ มาดูกันว่า ทำไมต้องมีตำแหน่งนี้ในองค์กร มาดูหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติสำคัญของตำแหน่งนี้กัน

หน้าที่ Project Coordinator

 • ประสานงานภายในองค์กรแต่ละส่วน แต่ละฝ่ายของโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งแบ่งหน้าแต่ละคนในทีมที่ต้องร่วมรับผิดชอบในโครงการ
 • กำหนดขอบเขตระยะเวลาการทำงานของโครงการนั้น ๆ
 • ติดต่อประสานงานภายนอกองค์กร เช่น ติดต่อหาทีมโปรดักชัน หรือติดต่อทีมช่าง
 • ควบคุมงบประมาณตลอดโครงการ
 • จัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการพร้อมกับคอยอัปเดตความก้าวหน้าของโครงการให้กับทีมผู้บริหารและลูกค้าได้ทราบ
 • ตรวจสอบคุณภาพของงานตลอดโครงการจนกระทั่งส่งมอบงาน เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติสำคัญ

 • จบการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารหรือสาขาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจงานที่สมัคร เช่น สมัครงานในธุรกิจไอทีก็ควรมีความรู้ด้านไอที หากสมัครงานในธุรกิจโฆษณา ก็ควรมีประสบการณ์การในการผ่านงานด้านโฆษณา เป็นต้น
 • มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดีเยี่ยม เพราะต้องสื่อสารกับคนในหลายระดับ และหลายอาชีพ
 • มีทักษะด้าน Soft Skill และ EQ สูง ต้องควบคุมอารมณ์ได้ดี มีทักษะการเจรจาต่อรองดีเยี่ยม
 • บุคลิกภาพที่ดีอาจไม่ใช่คุณสมบัติที่จำเป็นลำดับต้น ๆ แต่ก็พึงมี เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ เมื่อต้องทำหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง เพราะต้องบริหารทั้งโครงการให้สำเร็จได้ ในเวลาที่กำหนด

ตำแหน่งงานนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน แทบจะในทุกธุรกิจ มี Career Path ที่ค่อนข้างชัดเจน สามารถขยับไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น อย่าง Project Manager และ Project Director ได้ตามลำดับ